E Kuʻu Akua ē

O My God

ʻŌlelo Hawaiʻi

E ke Akua lua ʻole! E ka Haku o ke Aupuni! ʻO Kou pūʻali lani kēia mau ʻuhane nei. Me nā Hoa Lani Kehakeha e kōkua mai ai iā lākou nei e kō ai ka lanakila o lākou i mea e kohu ai lākou pākahi i ka pūʻali koa e naʻi i kēia mau ʻāina ma o ke aloha Akua a me ka mālamalama o ke aʻo hemolele.

E ke Akua! Ō kū ʻOe i kākoʻo a i kōkua no lākou, a i ka wao, ke kuahiwi, ke awāwa, ka ulu lāʻau, ke kula ākea, a i nā moana, ʻo ʻOe ka hoa paulele — i hiki ai iā lākou ke hoʻōho ma o ka mana o ke Aupuni a me ka hā o ka ʻUhane Hemolele.

ʻO ʻOe nō ka Mana, ka Ikaika, a me ka Mana Loa, a ʻo ʻOe nō ka Naʻauao, ka Hoʻolono, a me ka ʻIke Loa.
~ Na ʻAbdu’l-Bahá

Click below to listen to this prayer in Hawaiian

Play Video

English Language

O Thou incomparable God! O Thou Lord of the Kingdom! These souls are Thy heavenly army. Assist them and, with the cohorts of the Supreme Concourse, make them victorious, so that each one of them may become like unto a regiment and conquer these countries through the love of God and the illumination of divine teachings.

O God! Be Thou their supporter and their helper, and in the wilderness, the mountain, the valley, the forests, the prairies and the seas, be Thou their confidant—so that they may cry out through the power of the Kingdom and the breath of the Holy Spirit.

Verily, Thou art the Powerful, the Mighty and the Omnipotent, and Thou art the Wise, the Hearing and the Seeing.
~ ‘Abdu’l-Bahá